Biblio

Zoeken
Exporteer 166 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Crombé, Philippe  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Devriendt, I. & Crombé, P., S.D. Vuursteen. In E. Lohof Archeologie in Via Limburg, omleiding N273 Haelen. Definitieve Archeologische Opgraving Haelen-Napoleonsweg (DAO-A1). Raportage Archeologische Monumentenzorg. Amersfoort, p. s.p.
Bourgeois, J. & Crombé, P., 1988. Vinderhoute. Molenbrug: mesolithicum, neolithicum/bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode. In Speuren, spitten, sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht. Gnt, pp. 27-36.
Crombé, P. & Sergant, J., S.D. Tracing the Neolithic in the sandy lowland of Belgium: the evidence from Sandy Flanders. In H. Fokkens, Van Gijn, A., & Coles, B. Liber Amicorum P.L. Louwe Kooijmans. Analecta Praehistorica Leidensia. Leiden, p. s.p.
Crombé, P., Sergant, J. & Perdaen, Y., 2009. The neolithisation of the Belgian lowlands: new evidence from the Scheldt Valley. In S. McCartan e.a. Mesolithic Horizons. Papers presented at the Seventh International Conference on the Mesolithic in Europe, Belfast 2005. Belfast: Oxbow Books, pp. 564-569.
Crombé, P. & Cauwe, N., 2001. The Mesolithic. In N. Cauwe, Hauzeur, A., & Van Berg, P. - L. Prehistory in Belgium. Anthropologica et Praehistorica. Brussel, pp. 49-62.
Crombé, P., Boudin, M. & Van Strydonck, M., 2006. Swifterbant pottery in the Scheldt basin and the emergence of the earliest indigenous pottery in the sandy lowlands of Belgium. In Cv. Carnap-Bornheim e.a. The Earliest Pottery in the Baltic - Dating, origin and Social Context. Berichte der Römisch-Germanische Kommission. Mainz, p. s.p.
Van Strydonck, M. & Crombé, P., 2005. Radiocarbon dating. In P. Crombé The Last Hunter-Gatherer-Fishermen in Sandy Flanders (NW Belgium). The Verrebroek and Doel Excavation Projects. Volume 1: Palaeo-environment, chronology and features. Archaeological Reports Ghent University. Gent, pp. 180-212.
Van Strydonck, M. & Crombé, P., 2005. Radiocarbon dating. In P. Crombé The Last Hunter-Gatherer-Fishermen in Sandy Flanders (NW Belgium). The Verrebroek and Doel Excavation Projects. Volume 1: Palaeo-environment, chronology and features. Archaeological Reports Ghent University. Gent, pp. 180-212.
Craig, O.E., 2005. Organic analysis of 'food crusts' from sites in the Scheldevalley, Belgium: a preliminary evaluation. In P. Crombé The last hunter-gatherer-fishermen in Sandy Flanders (NW Belgium); the Verrebroek and Doel excavation projects, Part 1: Palaeo-environment, chronology and features. Archaeological Reports Ghent University. Gent, pp. 435-443.
Van Impe, L., 2001. Omtrent een stuk voorgeschiedenis die men de Metaaltijden noemt. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 87-93.
Bauters, L. & Crombé, P., 1997. Nevele-Vosselare. Een meerperiodenvindplaats uit de prehistorie nabij de Meirstraat. In Een aardgasleiding, 65 km archeologische informatie. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 124-126.
Crombé, P. & Van der Haegen, G., 1996. Midden-paleolithische jagers-verzamelaars te Aalter. Getuigenissen van Vlaanderens vroegste bewoning ca. 80.000-60.000 jaar geleden. In J. - P. Van Roeyen Uit Vlaamse Bodem - 10 archeologische verhalen. Sint-Niklaas: Vlaamse Vereniging voor Archeologisch Onderzoek, pp. 11-18.
Crombé, P., S.D. Microliths and 14C dates as proxies for studying the neolithisation of NW Europe: a critical assessement. In E. N. Robinson "Trajectories of Neolithisation"; Papers in Honour of Andres Sherratt. Sheffield: Cambridge University Press, p. s.p.
Crombé, P., De Clercq, W. & Meganck, M., 1998. Maldegem. Oude-Burkelslag .. the story continues. In Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium. Jaarverslag 1997 van de provincie Oost- Vlaanderen. Gent, pp. 99-101.
Crombé, P., 1991. L'occupation préhistorique dans le nord-ouest de la plaine de la Vallée Flamande. Analyse de résultats de prospection. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica, Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 101-107.
Crombé, P., 1991. L'occupation préhistorique dans le nord-ouest de la plaine de la Vallée Flamande. Analyse de résultats de prospection. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica, Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 101-107.
Crombé, P. & Van Moerkerke, J., 1987. La Préhistoire. In J. Bourgeois e.a. Fouilles à Vinderhoute-Molenburg.Campagne 1985-1986. Occupation Mésolithique, habitat du second âge du fer et de l'époque romaine. Scholae Archaeologicae. Gent, pp. 15-32.
Crombé, P., Perdaen, Y. & Sergant, J., 2005. La néolithisation de la Belgique: quelques réflexions. In G. Marchand & Tresset, A. Unité et diversité des processus de néolithisationsur la façade atlantique de l'Europe (6e - 4e millénaires avant J.C.). Mémoires de la Société Préhistorique Française. Paris, pp. 47-66.
Sergant, J. & Perdaen, Y., 2001. Jachtgronden en visvelden. De Vlaamse Scheldevallei tijdens het mesolithicum. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het Provinciaal Archeologish Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 37-50.
Crombé, P., 2005. Introduction. In Crombé:2005aa The Last Hunter-Gatherer-Fishermen in Sandy Flanders (NW Belgium). The Verrebroek and Doel Excavation Projects. Volume 1: Palaeo-environment, chronology and features. Archaeological Reports Ghent University. Gent, pp. 11-26.
Crombé, P., 1996. Interpretatie van een nederzettingsplattegrond. Mesolithische jagers-verzamelaars in de Wase Scheldepolders ca. 8350 - 7700 v. Chr. In J. - P. Van Roeyen Uit Vlaamse Bodem - 10 archeologische verhalen. Sint-Niklaas: Vlaamse Vereniging voor Archeologisch Onderzoek, pp. 11-18.

Pagina's