Biblio

Zoeken
Exporteer 199 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Despriet, Ph.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
Despriet, P. & Derycke, T., 1984. Nederzettingsresten van de Romeinse tijd in Deerlijk. In P. Despriet Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Kortrijk, p. 31.
Despriet, P., 1984. Onderzoek van het kasteel van Helkijn in 1983. Archaeologia Belgica, conspectus MCMLXXXIII, 258, pp.139-143.
Despriet, P., 1971. Nieuwe opgravingen te Harelbeke. Curtricke, 6(23), pp.40-41.
Despriet, P., 1972. Prismafles in de Jacob Van Maerlantstraat. De Leiegouw, XIV(4), pp.429-431.
Despriet, P., 1979. Romeins Harelbeke. In R. Ooghe, Debrabandere, F., & Despriet, P. Harelbeke. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, pp. 29-57.
Despriet, P., 1974. Archeologisch onderzoek te Beveren-Leie. Heemkundige kring Beveren, 1974, pp.1-23.
Despriet, P., 1984. De Merovingische nederzetting van Kerkhove. In Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Kortrijk, p. 52.
Despriet, P., 1970. Het verdwenen "Goed Ter Halle" in Harelbeke. De Leiegouw, XII(3-4), pp.239-246.
Despriet, P., 1982. Een bronzen hielbijl uit Harelbeke. De Leiegouw, XXIV(3-4), pp.307-309.
Despriet, P., 2000. Franse voorburcht zichtbaar in een groenaanleg. De Leiegouw, 42(3-4), pp.326-327.
Despriet, P., 2004. Kortrijk (W.-Vl.): verder onderzoek collegiale O.-L.-Vrouwekerk. Archaeologia Mediaevalis Kroniek, 2004(27), p.68.
Despriet, P., 2006. Begijnhof: de grote en kleine zaal; het onderzoek van de moestuin voltooid; ceramisch vondstenmateriaal. Zuid-Westvlaamse opgravingen 2005 (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen), 2006(62), pp.5-9.
Despriet, P., 1984. Het kasteel van Helkijn. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen, 10, pp.83-84.
Despriet, P., 2004. Kortrijk O.-L.-Vrouwekerk: verdwenen noordportaal, onderzoek O.L.-Vrouwekapel, tegelvloer. Zuid-Westvlaamse opgravingen 2003 (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen), 2004(54), pp.9-13.
Despriet, P., 2004. Kortrijk, hospitaal van O.-L.-Vrouw: noodopgraving. Zuid-Westvlaamse opgravingen 2003 (Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen), 2004(54), pp.14-15.

Pagina's