Biblio

Zoeken
Exporteer 45 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Becuwe, F.  [Alle filters opschonen]
Boek
Becuwe, F., 1994. Langs Vlaamse Wegen - Alveringem, Brussel: Stichting Monumenten-landschapszorg.
Becuwe, F., 2009. Bier aan het IJzerfront. Het verhaal van de dorst in de Grote Oorlog = Westhoek Monumenten v.z.w. Het Vlaams brouwbedrijf in historisch perspectief 14 ., Brugge-Alveringem: Uitgeverij De Klaproos/ Mout- & Brouwhuis de Snoek.
Demeulemeester, J., Becuwe, F. & Becuwe, K., 1986. Alveringem Archeologisch, Brussel: Nationale Dienst voor Opgravingen - VVV Alveringem.
Bijdrage in boek
Becuwe, F., 2010. Het bierboek van een dorpsbrouwer. In M. Dewilde e.a. Cenula recens facta. Huldeboek John De Meulemeester. Jaarboek Abdij ten Duinen 1138, Novi Monasterii. Koksijde, pp. 27-41.
Becuwe, F., 2010. Het bierboek van een dorpsbrouwer. In M. Dewilde e.a. Cenula recens facta. Huldeboek John De Meulemeester. Jaarboek Abdij ten Duinen 1138, Novi Monasterii. Koksijde, pp. 27-41.
Becuwe, F. & Vereecke, R., 2009. Hees. Van kerkruïne tot fietskluis. In V. De Houwer In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed. Brussel: Agentschap R.O. Vlaanderen, pp. 52-55.
Becuwe, F., 2007. Geef de toekomst een verleden. In K. Pector Open monumentendag 09/09/07. Wonen in de Zuidelijke westhoek. Ieper: CO7, pp. 16-20.
De Groote, K. & Moens, J., 2010. De Nederstove op de Oude Vismarkt te Aalst. De archeologie van een badhuis in de middeleeuwse rosse buurt. In M. Dewilde, Ervynck, A., & Becuwe, F. Cenulae recens factae. Een huldeboek voor John De Meulemeester. Novi monasterii. Koksijde - Gent, pp. 121-140.
Becuwe, F., 1990. De Capucijnen en de brand in het Veurnse Smissestraatje in 1657. Een bijdrage tot de grondinname- en bouwgeschiedenis van het Veurnse capucijnenstift. In Getuigen in Polderklei. Huldeboek Dr. Hist. Godgaf Dalle, Beauvoorde. Veurne: De Rode Bles, pp. 9-20.
Ervynck, A., Lentacker, A. & Van Neer, W., 2010. Culinaire archeozoölogie: de moeizame zoektocht naar tafelresten. In M. Dewilde, Ervynck, A., & Becuwe, F. Cenulae recens facta. Een huldeboek voor John De Meulemeester. Novi Monasterii. Gent: Academia Press, pp. 189-210.
Becuwe, F., 1996. Archeologische monumentenzorg en ontginningen. Het beheer van een bedreiging. In F. Gullentops & Wouters, L. Delfstoffen in Vlaanderen. Brussel: Departement EWBL, pp. 190-191.
Becuwe, F., 1992. Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw van het capucijnenstift en -pesthuis in Veurne (1604 - 1611). Biografische nota's. In J. De Caestecker Het Beloofde Land. Acht opstellen over werken, geloven en vluch¬ten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw. Bijdragen tot de Geschie¬denis van de Westhoek. Dikkebus: Geschied- en familiekundige kring West¬hoek, pp. 75-92.

Pagina's