Biblio

Zoeken
Exporteer 72 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Annaert, R.  [Alle filters opschonen]
2007
Deforce, K. & Annaert, R., 2007. An Early Roman Age Harrow from Poppel, Belgium. Archäologisches Korrespondenblatt, 37(1), pp.85-94.
Vansweevelt, J. & Annaert, R., 2007. Archeologisch noodonderzoek op de site Grobbendonk-Melkerijstraat. In M. - H. Corbiau e.a. Romeinendag-Journée d'archéologie Romaine 2007. Namur: Ministère de la Région Wallonne, pp. 85-88.
Vandevelde, J. e.a., 2007. Vierduizend jaar bewoning en begraving in Edegem-Buizegem (prov. Antwerpen). Relicta. Archeologie, Monumenten-en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 3, pp.9-68.
2009
Annaert, R., Deforce, K. & Vandenbruaene, M., 2009. The cremation graves at the Broechem cemetery (Belgium, province of Antwerp). In T. Panhuysen Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Guidebook 60th Sachsensymposium 19-23 september 2009. Proceedings of the Sachsensymposium. Maastricht, pp. 1-28.
Debruyne, S. & Annaert, R., 2009. The Merovingian cemetery of Broechem. In U. VON FREEDEN, FRIESINGER, H., & Wamers, E. Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n.Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Akten des 59. Internationalen Sachsensymposions und der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Bonn: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archaölogischen Instituts. , pp. 497-500.
2010
Annaert, R. & Verslype, L., 2010. Begrafenistradities en –rituelen in de vroege middeleeuwen. In S. BALACE & De Poorter, A. Tussen hemel en hel. Sterven in de middeleeuwen, 600-1600. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 99-113.
Annaert, R., 2010. Enkele voorlopige resultaten van vroeg- en volmiddeleeuws nederzettingsonderzoek in de Antwerpse Kempen en omstreken. In F. STEVENS, Landuyt, G., & GIELIS, M. Het Turnhoutse geheugen van Brabant. Opstellen over de geschiedenis van Turnhout, de Antwerpse Kempen en het hertogdom Brabant aangeboden aan Harry de Kok, deel 1. Jaarboek van de Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen. Turnhout: Taxandria - Koninklijke geschied- en oudheidkundige kring van de Antwerpse Kempen, pp. 47-82.
Annaert, R., 2010. The Merovingian cemetery of Broechem (B, province of Antwerp) in the North-Austrasian pagus Renensis. In K. De Groote, Tys, D., & Pieters, M. Exchanging Medieval Material Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe. Relicta Monografieën. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen. Brussels: VIOE, pp. 205-215.
2011
Annaert, R., 2011. De crematieritus op het Merovingisch grafveld van Broechem (Antw.). Kroniek. Archaeologia Mediaevalis , 34, pp.8-11.
Annaert, R. & Bourgeois, I., 2011. Edegem-Buizegem. Vierduizend jaar begraven en cremeren, Antwerpen: Provincie Antwerpen, Dienst Erfgoed.
Annaert, R., 2011. Einflüsse fremder Kulturen in der merowingerzeitlichen Nekropole in Broechem (Gem. Ranst, Prov. Antwerpen). In B. LUDOWICI & PÖPPELMAN, H. Das Miteinander, Neveneinander und Gegeneinander von Kulturen. Zur Archäologie und Geschichte wechselseitiger Beziehungen im 1. Jahrtausend n. Chr. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover: Niedersächsischen Landesmuseum, pp. 146-153.

Pagina's