Biblio

Zoeken
Exporteer 1923 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan R  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Verhaeghe, F., 1992. Light in the darkness: a ceramic lantern. In D. Gaimster & Redknap, M. Everyday and exotic pottery from Europe c. 650-1900. Studies in honour of John G. Hurst. Oxford: Oxbow Books, pp. 167-176.
Raeymaekers, E. & Steurbaut, P., 2007. Lindenlei 38. In Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 81-82.
Leclercq,, Ridder, D. & Haas, D., S.D. L'industrie Briquetière - S.A. Briqueteries et Ateliers Landuydt. In Anoniem 1830-1930 - Livre d'Or du Centenaire de l'Indépendance Belge. s.l., pp. 311-312.
Verslype, L., 1997. L'occupation mérovingienne aux confins de l'Austrasie et de la Neustrie septentrionales et l'image archéologique des aristocraties. In M. Rouche Clovis, histoire et mémoire - Le baptême de Clovis, l'événement. Paris, pp. 567-605.
Dondin-Payre, M., 1999. Magistratures et administration municipale dans les trois Gaules. In M. Dondin-Payre & Raepsaet-Charlier, M. - T. Cités, colonies, municipes. Histoire Ancienne. Paris, pp. 127-230.
Laleman, M.-C. e.a., 2007. Mahatma Gandhistraat 30, Hoosmolen. In Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 83-87.
Laleman, M. & Raveschot, P., 1994. Maisons patriciennes médiévales à Gand (Gent, Belgique). In P. Demolon, Galiné, H., & Verhaeghe, F. Archéologie des villes dans le Nord-Ouest de L'Europe (7e-13e siècle) Actes du 4e Congrès International d'Archéologie Médiévale Douai 1991. Douai, pp. 201-206.
Thoen, H., 2006. Maldegem/Vake (Flandre orientale, Belgique). In Redd Les fortifications militaires. Documents d'Arch. Bordeaux, pp. 139-140.
Rombaut, H., 1997. Mechelen: de vroegste ontwikkeling. In Installé Mechelen, Historische Stedenatlas van België. Brussel, pp. 11-22.
Ervynck, A. & Gautier, A., 1989. Mens en dier van Bandceramiek tot Vroege-Middeleeuwen. Een greep uit "de groote magazijnen" der archeozoölogie. In M. Gorissen & Roosens, B. Bodemschatten - Archeologisch onderzoek in Groot-Bilzen van de Bandceramiek tot de Merovingers. Bilzen, Brussel, pp. 61-66.
Romaut, H., 1987. Merovingisch Antwerpen historisch en archeologisch bekeken. In E. Warmenbol Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en fabels. Antwerpen, pp. 163-177.
Raveschot, P., 1984. Merovingische vondsten in Kortrijk. In Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid West Vlaanderen. Kortrijk, pp. 51-52.
Braeckman, K., 1999. Metalen voorwerpen. In G. De Mulder & Rogge, M. De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke I. Sporen van Flavische en 2de-eeuwse bewoning. Publicaties van het Provinciaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone Reeks. Zottegem, pp. 94-96.
Crombé, P., S.D. Microliths and 14C dates as proxies for studying the neolithisation of NW Europe: a critical assessement. In E. N. Robinson "Trajectories of Neolithisation"; Papers in Honour of Andres Sherratt. Sheffield: Cambridge University Press, p. s.p.
Pol, A., 1994. Muntproductie en muntvondsten in de vroege middeleeuwen. In L. Rogge, M. Beeckmans Geld uit de grond - Tweeduizend jaar muntgeschiedenis in Zuid-Oost-Vlaanderen. Publicaties van het Provincaal Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Zottegem, pp. 97-121.
Rozoy, J.-G., 1991. Nature et conditions de la néolithisation: la fin de l'Epipaléolithique ("mésolithique") au nord de la Loire,. In A. Thévenin Strasbourg, Actes congrès Mésolithique et Néolithisation en France 1988. Paris, pp. 467-480.
Bru, M.-A. e.a., 2007. Nederpolder 1-5. In Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 88-90.
Laleman, M.-C. e.a., 2009. Nederpolder 4. In Archeologisch onderzoek in Gent 2000-2009. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 34-39.
Bourgeois, J., 1991. Nederzettingen uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd in westelijk België: Sint-Denijs-Westrem en Sint-Gillis-Waas. In H. Fokkens & Roymans, N. Nederzettingen uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd in de Lage Landen. Nederlandse Archeologische Rapporten. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 171-180.
van den Broeke, P.W., 1991. Nederzettingsaardewerk uit de late bronstijd in Zuid-Nederland. In H. Fokkens & Roymans, N. Nederzettingen uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd in de Lage Landen. Nederlandse Archeologische Rapporten. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 193-211.
Van Impe, L., 1991. Nederzettingssporen uit de ijzertijd te Donk (België). In H. Fokkens & Roymans, N. Nederzettingen uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd in de Lage Landen. Nederlandse Archeologische Rapporten. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 181-192.
Rossi, P.P., 1988. Non-Destructive Methods of Analysing the Mechanical Characteristics of Masonry Constructions Using Flat-Jacks. In R. M. Lemaire & Van Balen, K. Stable - Unstable? Structural consolidation of ancient buildings. Stable - Unstable? Structural consolidation of ancient buildings. Leuven: University Press Leuven, pp. 115-126.
Bellens, T. & Vanderhoeven, A., 1999. Noodonderzoek aan het Vrijthof in Romeins Tongeren. In H. Thoen e.a. Romeinendag 24 maart 1999. Gent, pp. 19-22.
De Clercq, W. & Deschieter, J., 2000. Noodonderzoek op de Aquafincollector Deinze. Romeinse en middeleeuwse bewoningssporen langs de Witte Kaproenstraat. In L. Bauters e.a. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1999. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen, pp. 136-137.

Pagina's