Biblio

Zoeken
Exporteer 419 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Anoniem  [Alle filters opschonen]
1990
Anoniem, 1990. Bijdrage tot de studie van de Zuid-West-Vlaamse Burchten en Kastelen, Kortrijk: Archeologische stichting voor Zuid-West-Vlaanderen.
Lodewijckx, M., 1990. Das fränkische Gräberfield von Neerhespen und weitere archäologische Funde im Raum Gete (Brabant, Belgien). In Anoniem 41. Symposium der internationalen "Arbeitsgemeinschaft fûr Sachsenforschung". pp. 47-49.
Demeulemeester, J., 1990. Karolingische castra en stadsontwikkeling: enkele archeo-topografische suggesties. In Anoniem Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. Handelingen van het 14de Internationaal Colloqium, Spa 6-8 sept. 1988. Historische uitgaven reeks in -8. Brussel, pp. 117-149.
Anoniem, 1990. Opgravingen MVA: een overzicht. Tijdschrift van de Mechelse Vereniging voor Archeologie, 1990(1), pp.36-45.
1989
Anoniem, 1989. Académie de Bruxelles. Deux siècles d'architecture, Brussel: Archives d'Architecture Moderne.
De Witte, H. e.a., 1989. Archeologisch jaarrapport 1987-1988. In Anoniem Jaarboek 1987-88, Brugse Stedelijke Musea. Brugge, pp. 63-86.
Anoniem, 1989. kastelen, Aarschot: Aarschotse Kring voor Heemkunde.
1986
Oost, T., 1986. Bewoningsgeschiedenis van Antwerpen en omgeving. In Anoniem Landschap en bewoning rond de mondingen van de Rijn, Maas en Schelde, . Rotterdam Papers. Rotterdam, pp. 147-160.
Mestdagh, M., 1986. De brouwerijnijverheid (Ancien Régime tot 1955/1956) en het herbergwezen (middeleeuwen tot nu). In Anoniem Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring Houtland. Torhout, pp. 1-70.
Raveschot, P., 1986. Duistere tijden vóór de Noormannen. In Anoniem Wat 'n leven binnen die muren! Gent 1100-1350. Gent, pp. 35-38.
Anoniem, 1986. Holsbeek - site "Crabbé's Veld": Eindverslag. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving, 26, pp.57-71.
1985
De Witte, H., 1985. Archeologische jaarrapport 1983-84. In Anoniem Jaarboek 1983-84 Stad Brugge , Stedelijke Musea. Brugge, pp. 159-166.

Pagina's