Biblio

Zoeken
Exporteer 419 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Anoniem  [Alle filters opschonen]
1989
Anoniem, 1989. Académie de Bruxelles. Deux siècles d'architecture, Brussel: Archives d'Architecture Moderne.
De Witte, H. e.a., 1989. Archeologisch jaarrapport 1987-1988. In Anoniem Jaarboek 1987-88, Brugse Stedelijke Musea. Brugge, pp. 63-86.
Anoniem, 1989. kastelen, Aarschot: Aarschotse Kring voor Heemkunde.
1990
Anoniem, 1990. Bijdrage tot de studie van de Zuid-West-Vlaamse Burchten en Kastelen, Kortrijk: Archeologische stichting voor Zuid-West-Vlaanderen.
Lodewijckx, M., 1990. Das fränkische Gräberfield von Neerhespen und weitere archäologische Funde im Raum Gete (Brabant, Belgien). In Anoniem 41. Symposium der internationalen "Arbeitsgemeinschaft fûr Sachsenforschung". pp. 47-49.
Demeulemeester, J., 1990. Karolingische castra en stadsontwikkeling: enkele archeo-topografische suggesties. In Anoniem Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. Handelingen van het 14de Internationaal Colloqium, Spa 6-8 sept. 1988. Historische uitgaven reeks in -8. Brussel, pp. 117-149.
Anoniem, 1990. Opgravingen MVA: een overzicht. Tijdschrift van de Mechelse Vereniging voor Archeologie, 1990(1), pp.36-45.
1991
Anoniem, 1991. De geklasseerde Nonnemolen. Het Leupegems Kroniekske, 1(3), pp.51-55.
Anoniem, 1991. De Kronenberg. Het Leupegems Kroniekske, 2(1), pp.11-19.
Viaene, P., 1991. De lage-druk machinezaal van de electriciteitscentrale S.P.E. In Anoniem Open Monumentendag 15 september 1991 - Programma Gent. Gent, p. s.p.
Doperé, F., 1991. De watermolens te Hoegaarden - Een technisch-historische benadering. In Anoniem Jaarboek Mededelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring voor Leuven en omgeving. Leuven, pp. 3-86.
Hollevoet, Y. & Thoen, H., 1991. Een merovingische pot uit Brugge, bewaard in het museum van de Bijloke te Gent. In Anoniem Jaarboek 1989-90 - Brugge Stedelijke Musea. Brugge, pp. 139-142.
Anoniem, 1991. Kerk, woning of schuur. Het Leupegems Kroniekske, 1(2), pp.23-29.

Pagina's