Biblio

Zoeken
Exporteer 50 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Bergmans, A.  [Alle filters opschonen]
2002
Bergmans, A., 2002. Conclusies van de studiedag. Het glas stelt de eisen. Beschermbeglazing voor monumentaal gebrandschilderd glas. Verslagboek van de studiedag in het Provinciaal Administratief Centrum, Gent 14 november 2000, p.44.
Bergmans, A. & Persoon, H., 2002. Die Sibyllen im „ Weißen Adler“ zu Antwerpen. Geschichte in Schichten. Wand- und Deckenmalerei im städtischen Wohnbau des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Internationales Symposium 2000 in Lübeck, pp.93-102.
Bergmans, A., 2002. Een muurschildering [her]ontdekt. Monumenten en Landschappen , 21(4), pp.34-35.
Bergmans, A., 2002. Femmes saintes, la Passion du Christ et l’amour mystique. Iconographie des peintures murales médiévales dans les églises des béguinages (Pays-Bas méridionaux). In B. Cardon, Vanderstock, J., & Vanwijnsberghe, D. ”Als ich can”. Liber amicorum in Memory of Professor Dr. Maurits Smeyers . Corpus of illuminated manuscripts. Leuven: Peeters, pp. 141-163.
Bergmans, A. & Schudel, W., 2002. La polychromie de la sacristie de l’église des dominicains à Louvain K. De Jonge & Van Balen, K. international updating course held at the Raymond Lemaire International Centre for Conservation, Leuven, May 25-Juni 1, 1996, pp.167-170.
Bergmans, A. & Schudel, W., 2002. Mittelalterliche Wandmalereien in Belgien: Rezeption, Dokumentation und denkmalpflegerischer Umgang im 19. Jahrhundert (1830-1914). In A. Weyer Die Restaurierung der Restaurierung? Zum Umgang mit Wandmalereien und Architekturfassungen des Mittelalters im 19. Und 20. Jahrhundert. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem Hornemann Institut und dem Fachbereich. Schriften des Hornemann Instituts. Munchen: Karl Lipp Verlag, pp. 237-246.
Coomans, T., 2002. Veel zorgen, weinig zorg. De lotgevallen van de negentiende-eeuwse kerkgebouwen in de twintigste eeuw. In A. Bergmans e.a. Neostijlen in de negentiende eeuw: zorg geboden ?. Leuven, pp. 130-159.
1995
Bergmans, A., 1995. La peinture murale vers 1400 dans les Pays-Bas méridionaux. Quelques ensembles dans l'ancien duché de Brabant. In Flanders in a European Perspective. Manuscript Illumination around 1400 in Flanders and Abroad. Proceedings of the International Colloquium. Leuven, 7-10 September 1993 . Corpus of illuminated manuscripts. Leuven : Peeters, pp. 385-399.
1994
Bergmans, A., 1994. Een mystieke bruid anno 1300. La douce Madeleine?. In P. Van den Broeck Hooglied. De beeldwereld van religieuze vrouwen in de Zuidelijke Nederlanden vanaf de 13de eeuw. Brussel: Snoeck-Ducaju en zoon, pp. 264-270.
Buyle, M. & Bergmans, A., 1994. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Monumenten en Landschappen.
Bergmans, A., 1994. Waardering en onbegrip. In M. Buyle & Bergmans, A. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen. Monumenten en Landschappen Cahier. Brussel, pp. 38-65.
Bergmans, A., 1994. Waardering en onbegrip. In M. Buyle & Bergmans, A. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen. Monumenten en Landschappen Cahier. Brussel, pp. 38-65.
1991
Bergmans, A., 1991. Exotisme chinois dans les demeures des Pays-Bas autrichiens. In R. Baetens & Blonde, B. Nouvelles approches con¬cern¬ant la culture de l'habitat. Colloque interna¬tional, Univer¬sité d'Anvers 24-25.10.1989. Turnhout: Brepols, pp. 223-233.
1988
Bergmans, A., 1988. Vernieuwde interieurs uit het derde kwart van de achttiende eeuw in het oude klooster van het Sint-Pietersgasthuis. In H. Gysembergs & Bessemans, L. Schatten der armen. Het artistiek en historisch bezit van het O.C.M.W. Leuven. Arca Lovaniensis. Leuven: Peeters, pp. 225-234.

Pagina's