Biblio

Zoeken
Exporteer 1225 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan A  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
De Jonge, K., 2004. Schloss Heverlei bei Löwen (Leuven) und die Residenzbildung in den südlichen Niederlanden um 1500. In Anoniem Burgen und Schlösser in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland. Herausgegeben von der Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen en Schlössern in Verbindung mit dem Germanischen Nationalmuseum. Forschungen zu Burgen und Schlössern. München, pp. 69-80.
Antheunis, G., 2008. Schuurkensstraat 4. In Archeologisch onderzoek in Gent 1997-2008. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 90-92.
Acke, B., 2007. Seminariestraat. In Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 104-115.
Antheunis, G. & Raeymaekers, E., 2011. Sint-Baafsplein. In Archeologisch onderzoek in Gent 2002-2011. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, reeks 2. Gent, pp. 45-47.
Antheunis, G., 2009. Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1086: een Kompensierscheibe. In Archeologisch onderzoek in Gent 2000-2009. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 174-177.
Antheunis, G. & Stappers, G., 2011. Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1136. In Archeologisch onderzoek in Gent 2002-2011. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, reeks 2. Gent, pp. 188-191.
Seberechts, F., 2003. Slechts de graven maken een land tot vaderland. Van heldenhulde tot Ijzertoren: een stenen hulde aan de Vlaamse Ijzersoldaten. In F. Seberechts e.a. Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse Beweging. Bijdragen Museum van de Vlaamse Sociale Strijd. s.l., pp. 123-154.
Bourgeois, J. e.a., 2001. Some excavated protohistoric and Roman field systems in Sandy Flanders. In F. Vermeulen & Antrop, M. Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul. Babesh - Supplement. Leuven, pp. 139-150.
Van Impe, L., 1977. Sporen van oude akkersystemen in de Limburgse Kempen. In N. Roymans & et al., Brabantse Oudheden opgedragen aan Gerrit Beex bij zijn 65ste verjaardag. Bijdragen tot de studie van het Brabantse Heem. Eindhoven, pp. 81-90.
Laleman, M., 1999. Stadsarcheologie. In J. Art Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?. Gent, pp. 451-473.
Anoniem, 1991. Steenbakkerij-bedrijvigheid in Tielrode en Steendorp. In gemeente Temse Het industriële verleden van Temst - tentoonstellingscatalogus. Temse, pp. 4-5.
Waelkens, M. e.a., 2000. The 1996 and 1997 excavation seasons at Sagalassos. In M. Waelkens & Loots, L. Sagalassos V: report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997 . Sagalassos V: report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997 . Leuven: Leuven university press, pp. 217-398.
Waelkens, M. e.a., 2000. The 1996 and 1997 excavation seasons at Sagalassos. In M. Waelkens & Loots, L. Sagalassos V: report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997 . Sagalassos V: report on the survey and excavation campaigns of 1996 and 1997 . Leuven: Leuven university press, pp. 217-398.
Vermeulen, F., 2001. The basic Roman road network in the Civitas Menapiorum. In F. Vermeulen & Antrop, M. Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul. Babesh - Supplement. Leuven, pp. 77-81.
Annaert, R., Deforce, K. & Vandenbruaene, M., 2009. The cremation graves at the Broechem cemetery (Belgium, province of Antwerp). In T. Panhuysen Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Guidebook 60th Sachsensymposium 19-23 september 2009. Proceedings of the Sachsensymposium. Maastricht, pp. 1-28.
Annaert, R., Deforce, K. & Vandenbruaene, M., 2011. The cremation graves at the Broechem cemetery (prov. of Antwerp, Belgium). In T. Panhuysen & Ludowici, B. Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Proceedings of the 60th Sachsensymposion 19.-23. September 2009 Mastricht. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover, pp. 207-217.
Kopytoff, I., 1986. The cultural biography of things. Commodization as a process. In A. Appadurai The social life of things. Commodities in cultural perspective. Cambridge: Cambridge University Press, p. s.p.
Annaert, R. & Ervynck, A., 2013. The elite as individualised members of a local community: the Merovingian cemetery at Broechem (Antwerp, Belgium). In Individual and Individuality? Approaches towards an Archaeology of Personhood in the First Millennium AD. Neue Studien zur Sachsenforschung. Hannover: Niedersächsischen Landesmuseum, pp. 107-116.
Louwe Kooijmans, L.P., 2003. The Hardinxveld sites in the Rhine/Meuse Delta, the Netherlands, 5500-4500 cal BC. In L. Larsson e.a. Mesolithic on the Move: Papers Presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000 . Oxford, New York: Oxbow Books, pp. 608-624.
Annaert, R., 2008. The living and the dead: A Bronze Age barrow and farmyard from Weelde. In S. Arnoldussen & Fokkens, H. Bronze Age settlements in the Low Countries. Oxford: Oxbow Books, pp. 189-200.
Annaert, R., 2008. The living and the dead: A Bronze Age barrow and farmyard from Weelde. In S. Arnoldussen & Fokkens, H. Bronze Age settlements in the Low Countries. Oxford: Oxbow Books, pp. 189-200.
Debruyne, S. & Annaert, R., 2009. The Merovingian cemetery of Broechem. In U. VON FREEDEN, FRIESINGER, H., & Wamers, E. Glaube, Kult und Herrschaft. Phänomene des Religiösen im 1. Jahrtausend n.Chr. in Mittel- und Nordeuropa. Akten des 59. Internationalen Sachsensymposions und der Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im Mitteldonauraum. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Bonn: Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archaölogischen Instituts. , pp. 497-500.

Pagina's