Biblio

Zoeken
Exporteer 156 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Claesen, Jan  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Devroe, A. & Claesen, J., 2012. De Sint-Geertruiabdij te Leuven. Het archeologisch vooronderzoek in de noordelijke en oostelijke pandgang. Archeologie 2012. Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant, 2012, pp.10-12.
Claesen, J., 2003. Vondsten uit het stenen tijdperk te Rotselaar en omgeving. Haachts Oudheid- en Geschiedkundig Tijdschrift, 18(1), pp.6-10.
Verhandeling of proefschrift
Claesen, J., 2007. Sporen van ijzermetallurgie in centraal en noordelijk Hageland. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven Faculteit der Letteren. Departement archeologie en kunstwetenschappen.

Pagina's