Biblio

Zoeken
Exporteer 71 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan De Mulder, Guy  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Beeckmans, L. & De Mulder, G., 1995. Bronzen driepoten met diermotieven in een middeleeuws perspectief. Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 7, pp.317-329.
De Mulder, G., 1993. Bronzen baggervondsten uit de Schelde te Moerzeke (O.-Vl.). Lunula. Archaeologia protohistorica, 1, pp.37-40.
Velghe, M. e.a., 1997. Brakel-Zegelsem. Een Gallo-Romeinse spitsgracht nabij de Kleine Gastenhoek. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, p.159.
De Mulder, G. & Velghe, M., 1997. Brakel-Everbeek. Een silo uit de metaaltijden nabij het gehucht Maandag. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.162-163.
Bourgeois, J. & De Mulder, G., 1996. Archeologisch onderzoek in Groot-Assenede: middeleeuwse bewoningssporen en tardiglaciale bodems. Heemkundig tijdschrift gemeente Assenede. De twee ambachten, 4(1), pp.67-77.
Bijdrage in boek
Bauters, L., De Mulder, G. & Jamée, W., 1997. Oudenaarde-Welden. Een Gallo-Romeins brandrestengraf op de kouter. In Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1996. Gent, pp. 148-149.
Van Impe, L., 2001. Omtrent een stuk voorgeschiedenis die men de Metaaltijden noemt. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 87-93.
Sergant, J. & Perdaen, Y., 2001. Jachtgronden en visvelden. De Vlaamse Scheldevallei tijdens het mesolithicum. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het Provinciaal Archeologish Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 37-50.
Van Strydonck, M., Bourgeois, J. & Crombé, P., 2001. De wonderbare visvangst. Dateringsstudie van baggervondsten uit de Schelde. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie (akten van het symposium, Amsterdam, februari 2000). Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem: Rogge, M., pp. 71-86.
De Mulder, G. & Putman, J.-L., 2006. De status quaestionis van het archeologisch onderzoek op de Kemmelberg. In De Kemmelberg en verwante elitesites in Centraal en West-Europa (6de-5de eeuw): perspectieven voor toekomstig onderzoek. Ieper-Kemmel, pp. 19-23.
De Mulder, G. & De Clercq, W., 2001. De Schelde in de IJzertijd: een speurtocht naar mens en rivier. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 157-179.
De Mulder, G. & De Clercq, W., 2001. De Schelde in de IJzertijd: een speurtocht naar mens en rivier. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 157-179.
Bourgeois, J., 2001. De aantrekkingskracht van de Schelde. Veranderende occupatiepatronen van de Bronstijd tot de IJzertijd?. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 111-130.

Pagina's