Biblio

Zoeken
Exporteer 26 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan B en Auteur is gelijk aan Buyle, M.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Buyle, M., 1992. De melkerijen in Wachtebeke. Jaarboek 1992. Heemkundige Kring "Oud-Wachtebeke", 1992, pp.5-166.
Buyle, M., 1998. De kleurige afwerking van het renaissance-interieur in Antwerpen (16de eeuw) - Enkele beschouwingen bij recente en minder recente vondsten. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg , 2, pp.87-97.
Buyle, M., 2001. Ervaringspraktijk als basis voor een gefundeerde adviesverlening. Monumenten en Landshappen, 20(6), pp.3-5.
Buyle, M., 2001. Het gebruik van goud en goudimitatie. Monumenten, Landschappen en Archeologie, 20(4), pp.23-37.
Buyle, M., 1985. Drempels of de problematiek van de interieurrestauratie. M&L Monumenten en landschappen, 4(5), pp.32-38.
Buyle, M., 1974. De muurschilderingen in de begijnhofkerk van Sint-Truiden. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven .
Buyle, M., 2005. Het gebruik van lijmen en fixeermiddelen bij oude restauraties van muurschilderingen. In M. Buyle De problematiek van verlijmingstechnieken en –materialen in de conservatie-restauratie / La problématique des adhésifs et liants en conservation-restauration . Postprints BRK/ARPOA. Brussel: BRK/APROA, pp. 83-96.
Buyle, M., 2010. De decoratie van de 'salon rond' in het paviljoen De Notealer in Hingene-Bornem: een waaier aan mogelijke restauratieopties. In M. Buyle Reflex of reflectie? Actoren en beslissingsmomenten in de conservatie-restauratie . Postprints BRK/ARPOA. Brussel : BRK - APROA/VIOE, pp. 17-31.
Buyle, M., 2010. Le plaffon et stuc au noteleir. Onderzoek en proefrestauratie van de decoratie van le salon rond. In J. Buijs & Bergmans, A. Een belvedère aan de Schelde. Het paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797). Relicta Monografieën. Brussel: Vioe, pp. 405-443.
Buyle, M., 2010. L’aspect le plus noble et le plus élégant. Het materiaaltechnisch onderzoek van de pleister- en afwerkingslagen. In J. Buijs & Bergmans, A. Een belvedère aan de Schelde. Het paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797). Relicta Monografieën. Brussel: Vioe, pp. 293-304.
Buyle, M., 2008. De mythe van de 'retour à l'origine'. Badineren langs begrippen van authenticiteit, interpretatie, restauratie en reconstructie. . In De mythe van de ‘retour à l’origine’. Authenticiteit en interpretatie in de conservatie-restauratie / Le mythe du ‘retour à l’origine’. Le conservateur-restaurateur face à l’authenticité et l’interprétation . Postprints BRK/ARPOA. Brussel: BRK - APROA/VIOE, pp. 20-32.
Buyle, M. e.a., 2004. Het verhaal van de gotiek in de Getestreek. In Brabantse bouwmeesters. Het verhaal van de gotiek. Leuven: Provincie Vlaams-Brabant, pp. 1-52.
Buyle, M., 1997. Openbare gebouwen. In M. Buyle e.a. Gotische architectuur in België. Tielt: Lannoo, pp. 169-184.
Buyle, M. e.a., 1997. Gotische architectuur in België, Tielt: Lannoo.
Buyle, M. e.a., 2000. Vlaamse en Brabantse retabels in Belgische Monumenten, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Buyle, M. e.a., 2002. De beeldentaal van symbolen, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Monumenten en Landschappen.

Pagina's