Biblio

Zoeken
Exporteer 222 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan I  [Alle filters opschonen]
1933
Ingelbeen, R., 1933. Stations néolithiques sur le territoire des communes d'Orroir et de Ruyen (Flandre orientale). Annales de la Société Royal d'Archéologie de Bruxelles, 27, pp.119-120.
1957
Isings, C., 1957. Roman glass from dated finds, Groningen: Wolters-Noordhoff.
1964
Isings, C., 1964. Glass from Ulpia Noviomagus. Bulletin van de vereeniging tot bevordering der kennis van de antieke beschaving te ‘s-Gravenhage, 39, pp.174-179.
Braem, R., 1964. Wetenschap en kunst: wezensverwant. In W. Boers e.a. Op Sinjoorke 20 jaar. 1944-1964. Keuze uit werk van oud-leerlingen Koninklijk Atheneum Antwerpen. s.l. (Antwerpen), pp. 25-27.
1965
Ingelaere, H., 1965. Het land van Dendermonde. Toerisme in Oost-Vlaanderen, 14, pp.142-144.
1976
Ibens, W., 1976. Gallo-Romeinse bewoningssporen te Ekeren. In Annalen van het 44ste Congres van de Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van België. s.l. , pp. 49-54.
Goossens, M. e.a., 1976. Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Gent: Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur. Rijksdienst voor Monumenten- en Landschapszorg.
1979
Impe, M., 1979. De gebouwen van de Herkenrode-abdij. Het Oude Land van Loon, XXXIV , pp.157-228 .
Constantin, C. e.a., 1979. Le Néolithique omalien et post-omalien en Hainaut belge. Bulletin de la Société Préhistorique Française , 76, p.196.
1984
Indeherberg, R., 1984. 3000 jaar oude bronsschat aan de oppervlakte te Overpelt. Limburg. Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Volkskunde, 63(4), pp.179-184.
1995
Dewilde, M. e.a., 1995. Het Mijnplein te Oostende. Archaeologia Mediaevalis, 18, pp.41-42.

Pagina's