Contact & Info

Software

Deze applicatie maakt gebruik van het Drupal Content Management Systeem.

Zodra de 'Onderzoeksbalans en Bibliografie' van start ging, in 2008, brachten zo'n honderdtachtig medewerkers hun kennis en kunde samen om het project tot een goed einde te brengen. De coördinerende en uitvoerende taken lagen in handen het toenmalige Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Onder andere Leen Meganck, Marleen Martens, Aukje de Haan, Moïra Heyn en San Van de Voorde zorgden voor de redactie en de inhoudelijke begeleiding. Bram Goessens, Koen Van Daele en Bart Debunne namen de technische begeleiding voor hun rekening. En onder andere Nathalie Daems en Sofie Moeykens, Det Jacobs en Marlies De Schutter zorgden ervoor dat de aangeleverde teksten en bibliografische referenties daadwerkelijk op het scherm verschenen.

Juridische disclaimer - algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website www.onderzoeksbalans.be is onderworpen aan algemene voorwaarden. Gelieve hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Contact
Onderzoeksbalans

Heb je vragen over de inhoud van de website, stuur dan een e-mail naar info@onroerenderfgoed.be.
Als je een technische probleem ontdekt, stuur dan een e-mail naar ict@onroerenderfgoed.be met de vermelding 'onderzoeksbalans' in de titel.

Onroerend Erfgoed
Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88 bus 5
1000 Brussel
België

T +32 2553 1650
F +32 2553 1655
info@onroerenderfgoed.be