Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende (prov. West-Vlaanderen). Interimverslag

TitelZes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende (prov. West-Vlaanderen). Interimverslag
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursPieters, M, Dewilde, M, Impens, Y, Tratsaert, B
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang4
Begin en eindpagina's187-203
TrefwoordenBeerput, Klooster, Stadsarcheologie, Waterput
Samenvatting

Graafwerken voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage
15de - 16de eeuw : restanten oud wegdek ; 23 waterputten (waaronder7 tonputten) en 9 beerputten
20-tal begravingen verspreid over het terrein
17de - 20 ste eeuw :
Restant funderingsmuur Kapucijnenklooster
Het archeologisch noodonderzoek op het Mijnplein te Oostende heeft eens te meer aangetoond hoe kwetsbaar het bodemarchief van steden wel is. Elke ingreep zonder begeleidend, of beter zelfs voorafgaandelijk onderzoek, vernietigd onherroepelijk een deel van het vaak in een recent verleden reeds zwaar aangetast bodemarchief. Ondanks de hoge graad van vernieling is het toch mogelijk gebleken een globaal inzicht te verwerven in de bewoningsgeschiedenis van dit in oorsprong 15de eeuwse stadsdeel. Dit werd vooral mogelijk gemaakt door het inzetten van de nodige mankracht , tot 13 personen op piekmomenten, en het gebruik van een totaalstation dat toeliet de waargenomen sporen zeer snel en accuraat te registreren. ... Het grondig onderzoek van het overvloedige vondstenmateriaal moet nog worden uitgevoerd en zal ongetwijfeld heel wat informatie bieden over allerlei aspecten van het dagelijkse leven te Oostende sinds de 15de eeuw, zoals voeding , hygiëne, handelscontacten met andere gebieden, materiële cultuur, visserij. In elk geval is nu reeds , na een vluchting bekijken van het vondstenmateriaal, duidelijk dat Oostende in de betrokken perioden contacten onderhield met allerlei verre en minder verre gebieden. Wat de ceramiek betreft zijn er naast de meer traditionele produkten uit het Rijnland o.a. ook produkten afkomstig van het Iberisch schiereiland en van de verschillende regio's van Frankrijk (Normandië , Beauvaisis) . Eveneens kenmerkend is de aanwezigheid van verschillende vondsten uit de visserijwereld : ijzeren haken, een splitshoorn en eventueel de wetstenen op de haken te scherpen.
Majolica, Kam, Zonnewijzer

Notities

met bijdragen van Baeteman, C. ; Kerckhof, F.

Citation KeyPieters:1995e
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON