Het Oosthof te Koekelare (West-Vlaanderen). Interimverslag 1988-1995

TitelHet Oosthof te Koekelare (West-Vlaanderen). Interimverslag 1988-1995
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursDewilde, M, Heus, J, Vandewalle, F
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang5
Begin en eindpagina's179-192
Trefwoordengracht, greppel, landelijke archeologie, neerhof, opperhof, poel, site met walgracht
Samenvatting

Vanaf 1988 jaarlijkse begeleide opgravigscamapgnes van archeologische kring
Een roundup van de archeologische informatie over Koekelare biedt nu een totaal ander beeld dan in 1980.
Het Oosthof
Bedreigd door uitbreiding van de gemeentelijke begraafplaats en woonuitbreidingszone. Tot op heden iets minder dan 1/3 van betrokken areaal onderzocht. Opgravignsgegevens nog niet ten gronde onderzocht, wel enkele algemen inzichten.
Gallo-Romeinse vondsten : karresproen, greppel, silo
Vroege en Volle middeleeuwen
Eerste occupatieperiode tussen 9de en 12de eeuw gesitueerd, dubbele omgrachting en binnenwal, paalkuilen, poelen en rechthoekige uitgraving
Vierpostenspijker volmiddeleeuws, ook 2 poelen verbonden door greppeltje, vondstenmateriaal schaars en weinig verschieden, reducerend gebakken aardewerk en enkele leervondsten
Late Middeleeuwen : begin 14dee euw, site met walgracht, opgehoogd opperhof en 2 neerhoven - bewoning in twee fasen : 14de en 15de eeuw
De 14de eeuwse bewoningssporen
De 15de eeuwse bewoningssporen
Het eind 19de eeuwse herenhuis
Voorlopige conclusies : Aard en omvang van Gallo-Romeinse sporen laat tot dusver nog geen verregaande conclusies toe, wel zeer waarschijnlijk in de onmiddelijke omgeving nederzetting, vermoedelijk inheemse boerderij.
Vroeg en volmiddeleeuws : 2 grachten en binnenwal met mogelijke palissade, aanleg van defensieve structuur . Binnenterrein agrarische voorzieningen. Dergelijke ovale sites tot dusver in Vlaanderen vrij onbekend
Laatmiddeleeuwse informatie : site met walgracht, uitbouw tot plek met hoog aanzien. De gedetailleerde studie van het vondstenmateriaal uit de opperhofgracht zal dit beeldongetwijfeld nog verfijnen.
Geen continuïteit in de benutting van het terrein

Citation KeyDeWilde:1999ae
VerantwoordelijkeMDEWILDE, KDEGROOTE, VAMEELS, CAI LLOMBAERT