Archeologisch onderzoek in de "Verdronken Weiden" - Ieper

TitelArcheologisch onderzoek in de "Verdronken Weiden" - Ieper
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1997
AuteursDewilde, M, Wyffels, F
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang20
Begin en eindpagina's59-60
Plaats van UitgaveBrussel
Samenvatting

Veldwerk kaderend in de ontwikkeling van natuurgebied
Archeologisch onderzoek concentreert zich op zone tussen twee Ieperlee-armen, opgedeeld door weg met aan weerszijden huizen en ateliers
Ophogingen weg in 3 fazen , 2de helft 13de, 14de en 16de eeuw
Constructies langs de straat 2 middeleeuwse fazen
In eerste faze grote zones afgebankend gekarkateriseerd door "korstvloertjes", brandlaagjes en humeuze laagjes. Korstvloertjes residu van artisanale activiteit
In een volgende faze kleinere constructies opgericht
Resten van stookvloeren, haarden, ingegraven aspotten geven zicht op inrichting ateliers en huizen
Constructie 16de eeuw
Beschoeide Ieperlee-armen in verschillende fasen
Enorme hoeveelheid vondsten, aardewerk, metaal, maalsteen, lapjes laken, eerste tastbare stukjes na 4 jaar opgraving van een immense productie
Duidelijker beeld van organisatie bewoning en verschuiving ca. 1300 van "grootschalige" complexen naar kleinere, particulier constructies

Citation KeyDewilde:1997h
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLOMBAERT