Archeologisch onderzoek in de "Verdronken Weiden" te Ieper. Aanwijzingen voor de lakennijverheid (W.-Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek in de "Verdronken Weiden" te Ieper. Aanwijzingen voor de lakennijverheid (W.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDewilde, M, Wyffels, F
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's60-61
Plaats van UitgaveNamur
Trefwoordenlakennijverheid, stadsarcheologie
Samenvatting

Archeologisch onderzoek reeds zes jaar aan de gang
Resten van een buitenwijk van Ieper, tussen 1250 en 1350 grootste bloei, door ambachtslieden bevolkt
Westelijke woonzone onderzocht
3 bewoningsfazen
-recentste , na 1325, volledige heraanleg, terrein uitgebreid en opgehoogd, waterlopen nieuwe houten beschoeiing, bakstenen bruggenhoofden, drie constructiezones, gebruikte bouwtechniek : bakstenen basis en vakwerk of planken ; in noordelijke zone twee opeenvolgende constructie smet haarden ; centrale zone twee gebouwencomplexen met o.m. cetrale haard volledig uit scherven
Tweede fase : eind 13de eeuw tot 1325 - stenen pijlers van afdak waar artisanale activiteiten uitgevoerd werden, opeenvolgende vloerniveau's, haardvloeren, ovenvloer en aspotten kunnen hieraan gekoppeld worden
Eerste occupatiefase : 2de helft 13de eeuw - 15-tal kuilen, bekleed met schors, vlechtwerk en houtpulp, als volderskuilen geïnterpreteerd
Alsmaar meer vondsten kunnen geassocieerd worden met lakennijverheid
Lakenloodjes, scharen en weefgewichten, vergezeld van botanische (wouw, kaardebollen) en parasitologische (schapeluizen, schapeluisvliegen) informatie waren een eerste aanwijzing
Ook dit jaar enorme hoeveleheid vondsten geborgen . Naast massa aardewerk ook talrijke houten, lederen en metalen voorwerpen ingezameld en 2 gietmallen

Notities

Volderskuilen - interpretatie aangepast in latere artikels cfr 1999

Citation KeyDewilde:1998d
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON