Proefopgraving op een site met walgracht in Eggewaartskapelle (Veurne)

TitelProefopgraving op een site met walgracht in Eggewaartskapelle (Veurne)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDewilde, M
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang21
Begin en eindpagina's4-5
Plaats van UitgaveNamur
Trefwoordenenkelvoudig site met walgracht, gracht, landelijke archeologie, veenwinning, wooneilend
Samenvatting

Bescherming en ontsluiting laat-middeleeuws site met walgracht door VLM in het kader van ruilverkaveling Eggewaartskapelle. Proefonderzoek om informatiepaneel te stofferen
De komgronden van Lampernisse herbergen groot aantal verlaten sites met walgracht
Een intensievere uitbating van marginale gronden in de 13de - 14de eeuw ligt aan de basis hiervan.
Talrijke veehouderijen ingeplant in de ruime graslandcomplexen van de polders. Diepe economische recessie in 14de eeuw doet bedrijven op marginale gronden sneuvelen. site ook opgenomen in studie van prof. Dr F. Verhaeghe over laat-middeleeuwse bewoningsgeschiedenis in een deel van Veurne-Ambacht.
Groot aantal grachten en depressies, twee bakstenen gebouwen, zuidoostelijke gracht grote hoeveelheid gebruiksaardewerk
veenwinningsput tijdens middeleeuwse bewoningsperiode geëxploiteerd
Enkelvoudig site met walgracht, bewoning 15de , gdeeltelijk 16de eeuw

Citation KeyDewilde:1998g
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON