Een site met walgracht te Zoutenaaie (Veurne) (W.-Vl.)

TitelEen site met walgracht te Zoutenaaie (Veurne) (W.-Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursDewilde, M
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang23
Begin en eindpagina's9
Trefwoorden13d - 14a, grachtmunt, grijs schervenmateriaal, site met walgracht, wooneiland, Zoutenaai
Notities

Toen in het kader van de ruilverkaveling 's Heerwillemskapelle een site met walgracht te Zoutenaai (Veurne) dreigde genivelleerd te worden, kon de site voorafgaandelijk archeologisch onderzocht worden in de loop van juli - augustus 1999. In combinatie met het gevonden schervenmateriaal moet de bewoningn dan ook in 13d-14a geplaatst worden. De iste schrijft zich dan ook perfect in in de intensievere uitbating van het komgrondengebied, die in de 13de - 14de eeuw wordt gesitueerd

Citation KeyDewilde:2000g
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON