Archeologisch onderzoek langs de Schaapstraat te Uitkerke (Blankenberge) (W.- Vl.)

TitelArcheologisch onderzoek langs de Schaapstraat te Uitkerke (Blankenberge) (W.- Vl.)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2001
AuteursPype, P, Dewilde, M
Titel van het tijdschriftArchaeologia Mediaevalis
Volume of jaargang24
Begin en eindpagina's57-58
Trefwoordengreppel, landelijke archeologie
Samenvatting

Diverse bodemsporen - greppels, kuilen 8ste - 10de eeuw
Percellering, greppel, 12de - vroege 13de eeuw
Terrein archeologisch uiterst waardevol, vondsten reflecteren pioniersnederzetting
Oplossing vragen kolonisatie van de kustvlakte na de post-romeinse overstromingen.
Vragen over (ruimtelijke ) organisatie, de ziltheid van de grond, en de consequenties voor vegetatie en bedrijfsvoering (intrede akkerbouw, veeteelt), handelscontacten en de evolutie daarvan
Studie van Karolingisch aardewerk in Kust-Vlaanderen mogelijk, voor de eerste maal dat dit in de Kustvlakte op dergelijke schaal bestudeerd kan wordne

Citation KeyPype:2001a
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON