Terreinverkennende opgraving op de weide Solvay te Damme

TitelTerreinverkennende opgraving op de weide Solvay te Damme
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1985
AuteursDe Meulemeester, J, Termote, J
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargang1
Nummer binnen de jaargang2
Begin en eindpagina's131-132
Trefwoordenhaven, landelijke archeologie
Samenvatting

De opgravingen in de stad Damme op de terreinen waar ooit de middeleeuwse haven lag, kenden ene lange geschiedenis
1967 - 1969 : beide opgravingen leverden een grote hoeveelheid materiaal op. Constructieresten belven evenwel beperkt tot een oeverbeschoeiing in de havenkom en de resten van een 17de eeuws sas op de weide Solvay
1972 -1976 : werken uitgevoerd door stagiairs van de jeugdkampen van de Duinenabdij. Het wetenschappelijk peil van dit onderzoek was niet hoog. Met enkele essentiële elementen zoals vondstcontext en siteaspect, die ons niet alleen heel wat dateringselementen van de vondsten , maar ook gegevens omtrent de vroegere haveninfrastructuur van het middeleeuwse damme hadden kunnen geven, werd geen rekening gehouden.
Nav bestemming voor woningbouw kwam er een terreinverkennende opgraving met als doeld earcheologische waarde van het terrein te onderzoeken en de basisstratigrafie van het site vast te leggen.
De wordingsgeschiedenis van de Weide solvay is er een van een geleidelijk opvullen en ophogen van de zuidoever avn de oorspronkelijke Zwingeul. De archeologische waarde van het terrein bleek dus niet zo groot. In de late Middeleeuwen was het terrein nooit voor bewoning in aanmerking gekomen en ook in de latere perioden, wanneer het terrein wel bruikbaar was, bleef, door het sterk gedaalde bevolkingscijfer en de teloorgang van de haven, de vraag naar bouwgrond uit. Voorhet onderzoek naar het ontstaan en de groei van de stad Damme leverde het onderzoek daarentegen nieuwe gegevens, die echter slechts ten volle kunnen renderen bij een vernieuwd historisch en geologisch onderzoek.

Citation KeyDemeulemee:1985m
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLAPON