Het neolithicum vangt aan in 2011 n.Chr.

De archeologie van het neolithicum-vroege landbouwers onderzoekt de vroegste landbouwerssamenlevingen in hun toenmalige milieu, op basis van achtergelaten en bewaarde materiële sporen en resten. Het neolithicum kan beschouwd worden als een van de belangrijkste en meest fundamentele transformaties in de menselijke voorgeschiedenis. Een economische omslag ging gepaard met een hele reeks sociale, culturele en ideologische veranderingen. Economisch was de mens niet langer aangewezen op wat de natuur te bieden had; hij slaagde erin plant en dier te domesticeren.

Het begin van deze periode neemt uiteraard geen aanvang in 2011 n.Chr., maar wel bij de aankomst van de eerste landbouwers, na een millennialange occupatie door de jager-verzamelaars van het paleolithicum en het mesolithicum.

De evaluatie van de stand van het onderzoek naar het neolithicum in Vlaanderen is vanaf nu te lezen in de Onderzoeksbalans, te beginnen met de hoofdstukken 3.1 Inleiding, 3.2 Balans van het terreinwerk, 3.3 Balans van de ontsluiting van het onderzoek en 3.4 Balans in de tijd.

13/4/2011