De opgravingscampagnes van 1987 en 1988 in de Onze-Lieve-Vrouw-Ten Duinenabdij te Koksijde

TitelDe opgravingscampagnes van 1987 en 1988 in de Onze-Lieve-Vrouw-Ten Duinenabdij te Koksijde
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1991
AuteursDewilde, M, De Meulemeester, J
Titel van het tijdschriftArchaeologie in Vlaanderen
Volume of jaargang1
Begin en eindpagina's213-230
Trefwoordenbaksteen, dakpan, faneel, kerk, klooster, skelet
Samenvatting

Limitering van het grafveld - Bouwhistorisch onderzoek van de ruïnes
Vier antropomorfe begravingen, 1 kistbegraving
Met 4 sleuven werd de west- en noordrand van het grafveld bepaald. In de zone ten oosten van het oudste grafveld werden een 100-tal graven van het monnikengrafveld onderzocht.
De stratigrafische en ruimtelijke bepaling van de grafvelden en de ondelingen vergelijking tussen het monniken en lekebroedersgrafveld zijn richtinggevend voor delocalisatie van de 12de eeuwse abdij. Uit wat we over het onderozke van de Sint-Laurentiuskapel weten kan niet opgemaakt worden of al dan niet 12de eeuwse resten aanwezig waren. Een afdoende verklaring voor de slechts sporadische aanwezigheid van 12de eeuwse aardewerk is er vooralsnog niet.
Bepalde zaken blijven dus intigrerend en een grondige analyse van de aard van vondsten en sporen wijst op nieuwe mogelijkheden. Anderzijds speelt de beperkte kennis van het 12de - 13de eeuws materiaal en van het ontstaan van de baksteenproductie in Vlaanderen ons parten. Het is dus mogelijk dat zaken die tot dusver in de 13de eeuw geplaatst worden, ouder zijn.
Baksteen duikt volgens de huidige stand van het onderzoek immers pas rond 1200 in Vlaanderen op. Hierbij geldt de kerk van de Duinenabdij als één van de grootste en vroegste voorbeelden. Voorafgaandelijke experimenten , in de 12de eeuw ?
Ceramiek 13de - 14 de eeuw - 16de eeuw
Stempeltegels 13de eeuw
Kleine constructie, loods, afbraak 16de eeuw
Afvalkuil : eind 14de - begin 15de eeuw . De vondsten uit de afvalkuil bestaan uit grijs reducerend en rood oxiderend gebakken aardewerk dakpan - en tegelafval, stukjes doornikse kalksteen enijzeren voorwerpen.
Post-middeleeuws materiaal in bovenste lagen mogelijk te linken aan garnizoensfunctie van de abdij in laatste kwart 16de eeuw
Humeuze laag met afbraakpuin met dakpanafval, 13de - 14de eeuw
Grachtenstelsels , door monniken of bezettende garniezoenen aangelegd
Constructie in witgrijze zandsteen, 12de - 13de eeuw
Riolering
Hoogversierd aardewerk, dakpanfragmenten , reducerend gebakken aadewerk : 13de - 14de eeuw

13de eeuwse kerk op noordwest-zuidoostverlopende verhevenheid gebouwd

Citation KeyDewilde:1991f
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI LLOMBAERT