De voorwerpen in majolica uit een afvalput in het Steen te Antwerpen

TitelDe voorwerpen in majolica uit een afvalput in het Steen te Antwerpen
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursVeeckman, J, Dumortier, C
Titel van het tijdschriftBRABOM, Berichten en rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg - 3
Volume of jaargangIII
Begin en eindpagina's135-192
Plaats van UitgaveAntwerpen
Trefwoordenafvalput, stadsarcheologie, Steen
Samenvatting

Zowel naar omvang als naar samenstelling vormt de majolica uit de afvalput in het Steen een interessant geheel waarvan de gedetailleerde studie en presentatie een belangrijke bijdrage levert tot de kennis van het in Antwerpen geconsumeerde en geproduceerde luxeaardewerk.
Enkele eigenaardigheden in de samenstellinng van het vondstencomplex :
- relatief rijk ensemble met uitzonderlijke vormen en versiering van hoge kwaliteit samen met misbaksels ?
- aanwezigheid halfproducten ?
- combinatie Italiaans import en stukken met hoge kwaliteit laten rijk milieu vermoeden
- onmogelijk voorwerpen te relateren met één bewoner, sociaal-economische interpretatie niet mogelijk.
Datering midden 16de eeuw - eerste kwart 17de eeuw
Groot aantal voorwerpen kan gerelateerd worden aan Antwerpse majolicaproductie
De afvalput uit het Steen verschaft weinig objectieve gegevens over het dagelijks gebruik van majolica in het huishouden
Luxueuze producten die een representatieve functie hadden als siervoorwerp of dagelijks gebruiksvoorwerp ? Enerzijds zijn er aan de binnenzijde nooit krassen van bestek, gebruikssporen te zine , anderzijds zijn veel van de standringen bij borden en kommen sterk afgesleten door intensief gebruik aan tafel.

Citation KeyVeeckman:1999b
VerantwoordelijkeVAMEELS