Samenstelling van 15de- tot 17de-eeuwse glazen voorwerpen opgegraven in Antwerpen

TitelSamenstelling van 15de- tot 17de-eeuwse glazen voorwerpen opgegraven in Antwerpen
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1998
AuteursDe Raedt, I, Janssens, K, Veeckman, J, Adams, F
Titel van het tijdschriftBRABOM, Berichten en rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg
Volume of jaargangII
Begin en eindpagina's89-110
Plaats van UitgaveAntwerpen
Trefwoordenglas, Stadsarcheologie
Samenvatting

Tijdens de archeologische opgravingen werden een groot aantal 15de - tot 17de eeuwse glazen voorwerpen van verschillende vorm, kleur en kwaliteit terruggevonden, waarschijnlijk als een gevolg van import en/of ruil van glazen voorwerpen, van grondstoffen of van plaatselijke glasfabricage. In het kader van het doctoraat van Ine De Raedt wordt er momenteel aan het departement Scheikunde van de Univeristaire Instelling Antwerpen systematisch onderzoek verricht naar de samenstelling van glas. Hiermee wordt getracht een beter inzicht te verwerven in verschillende aspecten van het sociaal en economisch leven in Antwerpen van die periode.
Op basis van chronologische en typologische analyse werd een representatieve hoeveelheid glas uit verschillende vondstcomplexen geselecteerd. Een groot aantal van de objecten werden teruggevonden tijdens de opgravingen in de Zwartezusterstraat - afvalput - einde 15de en tweede helft 17de eeuw
Een tweede site, afvalput Kaasstraat, eind 16de - begin 17de eeuw
De chemische samenstelling van een honderdtal 15de tot 17de eeuwse glasvoorwerpen opgegraven in Antwerpen toonde het bestaan aan van 3 verschillende samenstellingen
Er werd extra nadruk gelegd op 16de eeuws façon-de-Venise voorwerpen. Om een beter inzicht te verkrijgen in de significantie van deze verschillen en om met grotere zekerheid te kunne stellen dat de voorwerpen gemaakt zijn van een typische "Antwerpse" soort sodaglas, wordt er een uitbreiding van de analyses gepland. Enerzijds zal er een groot aantal façon-de-Venise voorwerpen van Antwerpen geanalyseerd worden en anderzijds zal er een vergelijkende studie worden gemaakt tussen het Antwerps sodaglas en sodaglas van andere sites in West-Europa

Citation KeyDeraedt:1998b
VerantwoordelijkeVAMEELS