Archeologisch onderzoek te Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen)

TitelArcheologisch onderzoek te Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1993
AuteursPieters, M
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang1992
Nummer binnen de jaargangII
Begin en eindpagina's247-264
Plaats van UitgaveAsse
Trefwoordennatuurwetenschappelijk onderzoek, radiokoolstofdateringen, raversijde, veenwinning, Veenwinning, Zoutwinning
Samenvatting

Verkennnede eerste campagne, nagaan bewaring van laat-middeleeuws en vroeg-post-middeleeuws vissersdorp Walraversijde
24 proefsleuven
Zone langs de Nieuwpoortse steenweg
Veenwinning Romeinse periode
Sporen van veenwinning uit de 14de tot 16de eeuw
Fossiele percelering
Gracht 2de helft 15de eeuw
Paardekadaver 17de - 18de eeuw
De zone langs de Nieuwpoortsesteenweg behoort tot periferie van het dorp. Na het exploiteren van veen voor landbouwdoeleinden gebruikt. Geen bewoningssporen
De laat-middeleeuwse en vroeg-postmiddeleeuwse bewoningskern
Huisplattegrond, ovensokkel, veenwinningskuil
Mobiele archaeologica , grijs reducerend gebakken, rood aardewerk, steen goed schaars, Spaanse majolica, meest recente c. 1500- begin 16de eeuw, metalen voorwerpen : vishaken , kledinghaken, gespen, lakenloodjes, perlgrimsinsignes ... Priemen in hertshoorn
Gebouwsporen nog goed leesbaar : mogelijkheid om een goed inzicht te verwerven in de spatiale organisatie van dit vissersdorp, belangrijke informatie over de laat-middeleeuwse landelijke archotectuur, wegeniinfrastuctuur, openbare voorzienningen, artisanale bedrijvigheden, hygiëne. Een dergelijk onderzoek gekoppeld aan de nodige bemonsteringen voor paleobotanisch en archeozoölogisch onderzoek moet bovendien toelaten waardevolle informatie te verschaffen over de economische, artisanale, agrarische en visserijactiviteiten

Citation KeyPieters:1993d
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLOMBAERT, WDECLERCQ