De inrichting van een getijdenlandschap. De problematiek van de vroegmiddeleeuwse nederzettingsstructuur en de aanwezigheid van terpen in de kustvlakte: het voorbeeld van Leffinge (gem. Middelkerke, prov. West-Vlaanderen)

TitelDe inrichting van een getijdenlandschap. De problematiek van de vroegmiddeleeuwse nederzettingsstructuur en de aanwezigheid van terpen in de kustvlakte: het voorbeeld van Leffinge (gem. Middelkerke, prov. West-Vlaanderen)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2004
AuteursTys, D
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargangVIII
Begin en eindpagina's257-279
Trefwoordenbodemkunde, Geomorfologie, historische geografie, Kustvlakte, Leffinge, terpen
Notities

De inrichting van een getijdenlandschap. De problematiek van de vroegiddeleeuwse nederzettingsstructuur en de aanwezigheid van terpen in de kustvlakte: het voorbeeld van Leffinge (gem. Middelkerke, prov. West-Vlaanderen)

Citation KeyTys:2004aa
VerantwoordelijkeYHOLLEVOET, KDEGROOTE-OK, CAI LLAPON