Een baksteenoven te Tongeren

TitelEen baksteenoven te Tongeren
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1987
AuteursVan De Konijnenburg, R
Titel van het tijdschriftArchaeologia Belgica
Volume of jaargangIII
Begin en eindpagina's277-280
Datum van het tijdschriftnummer1987
Trefwoordenbaksteen, oven
Samenvatting

Bij opgravingen op een terrein gelegen op de hoek van de Kielen- en de Predikherenstraat in de Tongerse vbinnenstad, werden de restanten vrijgelegd van een steenoven. Het terrein is in historisch opzicht gelegen binnen de romeinse stadsmuur va, de 2de eeuw, buiten de 4de eeuwse muur, maar binnen de middeleeuwse omwalling.
Er werden twee formaten bakstenen aangetroffen 22 x 10x 6 cm en 26 x 12 x 5,5 cm
In de 6 bewaarde stookgangen werden behalve houtskool ook steenkoolassen gevonden. Rond de oven lagen enkele afvalkuilen met halfgebakken en overbakken of verpulverde produkten. Tussen en vlak onder de ovenresten, in de afvalkuilen en in de directe omgeving ervan werden een aantal middeleeuwse aardewerkscherven ingezameld.
Het is vooralsnog vrij moeilijk een datering te geven voor de oven. Een directe associatie tussen keramiek en oven zou enkel met enige zekerheid in de afvalkuilen te bepalen zijn, ware het niet dat hier slechts een drietal kleine wandscherfjes van rood aardewerk gevonden zijn.
Een opmerkelijk feit is nog dat de oven op nagenoeg gelijk niveau ligt met een straat die deel uitmaakte van het Romeinse stratenplan.
Al deze gevens te spijt zijn er geen aanwijsbare elementen voor een datering van de oven.Meestal werden deze ovens buiten de stadsomwalling gebouwd omwille van het brandgevaar. Enkel bij grote bouwprojecten werd hierop een uitzondering gemaakt. Hiervoor kunnen slechts 2 feiten in aanmerking komen : de bouw van het dominicanenklooster in 1644 en de heropbouw van de stad na een zware brand in 1677.
Feit is dat de oven vermoedelijk slechts een tijdelijk karakter had en slechts éénmaal diende. Op basis van deze gegevens zou hij dna ook met de meeste waarschijnlijkheid in de 17de eeuw kunnen gesitueerd worden.
Een datering door middel van paleomagnetisme kan eventueel een nadere aanwijzing verschaffen (staal genomen door Prof. Dr. J. Hus, Dourbes).
Samen met de vondst van een 14de eeuwse pottenbakkersoven in de Clarissenstraat geeft deze steenoven en inzicht in de ambachtelijke nijverheden binnne de middeleeuwse stadswallen van Tongeren.

Notities

Een baksteenoven te Tongeren

Citation KeyVandekoni:1984ab
VerantwoordelijkeWDECLERCQ, VAMEELS, AVANDERHOEVEN