Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Hasseltsestraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 1994

TitelHet oudheidkundig bodemonderzoek aan de Hasseltsestraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 1994
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1994
AuteursVanderhoeven, A, Vynckier, G
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargangIV
Begin en eindpagina's75-83
Datum van het tijdschriftnummer1994
Trefwoordenbeerput, stad, stadsarcheologie, stadsmuur
Samenvatting

Noodonderzoek nav nieuwbouw
Uit de middeleeuwen of post-middeleeuwse periode was nog een gedeelte van een keermuur van een trap bewaard. Deze trap diende als toegang vanuit de Hasseltsestraat naar de aarden wal ahcter de stadsmuur. Tenslotte hebben we nog een beerput uit de 17de eeuw aangetroffen. Tijdens de verwerking van de gegevens is gebleken hoe belangrijk geïsoleerde waarnemingen uit het verleden zijn voor de interpretatie van oude architectuurresten. Het incidenteel onderzoek van 1958 en 1966 , toen allicht verlopen in de marge van een ander opgravingswerk, heeft ons nu stukken verder geholpen bij de topografische reconstructie van dit stadsdeel, zowel voor de Romeinse tijd als voor de middeleeuwen

Notities

Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Hasseltsestraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 1994

Citation KeyVanderhoe:1995ah
VerantwoordelijkeVAMEELS, AVANDERHOEVEN, CAI AODB