Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Minderbroedersstraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 1991

TitelHet oudheidkundig bodemonderzoek aan de Minderbroedersstraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 1991
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursVanderhoeven, A, Vynckier, G, Ervynck, A, Van Neer, W, Cooremans, B
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargang4
Begin en eindpagina's49-74
Datum van het tijdschriftnummer1994
Trefwoordenambacht, archeozoölogie, numismatiek, Stadsarcheologie, voeding
Samenvatting

Periode IV : middeleeuwse en postmiddeleeuwse sporen
Het grootste deel van de vrijgelegde oppervlakte bestond uit middeleeuwse en postmiddeleeuwse kuilen en recente bakstenen kelders
Op korte opgravingsperiode voornamelijk gefocust op romeinse sporen, aan latere elementen kon iet veel aandacht meer besteed worden.
Waterputten en beerputten
Spoor 27 is de enige context waarvan postromeins aardewerk werd verzameld
Oudste dateerbare middeleeuwse materiaal stamt uit periode 1075-1175, de context bevat ook ouder en recenter materiaal.

Notities

Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de Minderbroedersstraat te Tongeren (prov. Limburg). Eindverslag 1991

Citation KeyVanderhoe:1995ag
VerantwoordelijkeWDECLERCQ, VAMEELS , AERVYNCK