Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de veemarkt te Tongeren, eindverslag 1988

TitelHet oudheidkundig bodemonderzoek aan de veemarkt te Tongeren, eindverslag 1988
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1994
AuteursVanderhoeven, A, Vynckier, G, Vynckier, P
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen
Volume of jaargangIII
Begin en eindpagina's127-205
Datum van het tijdschriftnummer1993
Trefwoordennatuurwetenschappelijk onderzoek, paleo-ecologisch onderzoek, Steden
Notities

Het oudheidkundig bodemonderzoek aan de veemarkt te Tongeren, eindverslag 1988

Citation KeyVanderhoe:1994aa
VerantwoordelijkeAVANDERHOEVEN