Moderate acculturation in the fringe area of the Roman Empire: some archaeological indications from the Civitas Menapiorum

TitelModerate acculturation in the fringe area of the Roman Empire: some archaeological indications from the Civitas Menapiorum
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1992
AuteursVermeulen, F
Titel van het tijdschriftBulletin van het Belgisch Historisch Instituut te Rome
Volume of jaargangLXII
Begin en eindpagina's5-41
Datum van het tijdschriftnummer1992
TrefwoordenCivitas Menapiorum, landelijke nederzettingsstructuur, romanisatie
Notities

Moderate acculturation in the fringe area of the Roman Empire: some archaeological indications from the Civitas Menapiorum

Citation KeyVermeulen:1992aa
VerantwoordelijkeWDECLERCQ, YHOLLEVOET