Characterisation of Foundations in a Historical Church: Evaluation of the Radar Technique

TitelCharacterisation of Foundations in a Historical Church: Evaluation of the Radar Technique
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2002
AuteursGregoire, C, Vanhellemont, Y, Van Balen, K, Halleux, L
Titel van het tijdschriftInternational Journal for Restoration of Buildings and Monuments
Volume of jaargang8
Nummer binnen de jaargang4
Begin en eindpagina's329-348
Citation KeyGregoire:2002a
VerantwoordelijkeNVERNIMME