Two fragments of mold-blown glass beakers with Greek inscriptions from Tongeren (Belgium)

TitelTwo fragments of mold-blown glass beakers with Greek inscriptions from Tongeren (Belgium)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2005
AuteursCosyns, P, Vanderhoeven, A, Vynckier, G, Janssens, K, Schlam, O
Titel van het tijdschriftJournal of Glass Studies
Volume of jaargang47
Begin en eindpagina's179-183
Datum van het tijdschriftnummer2005
Trefwoordenstad
Notities

Two fragments of mold-blown glass beakers with Greek inscriptions from Tongeren (Belgium)

Citation KeyCosyns:2005aa
VerantwoordelijkeAVANDERHOEVEN