The Use of Metal Anchors in Lead and Possible Alternatives

TitelThe Use of Metal Anchors in Lead and Possible Alternatives
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2004
AuteursSchueremans, L, Ignoul, S, Van Gemert, D, Van Balen, K
Titel van het tijdschriftInternational Journal for Technology and Applications in Building Maintenance and Monument Preservation
Volume of jaargang2
Nummer binnen de jaargang3
Begin en eindpagina's257-275
Datum van het tijdschriftnummer2004
Citation KeySchuerem:2004a
VerantwoordelijkeNVERNIMME