La conservation des ruines archéologiques, le dessin d’une méthodologie appliquée

TitelLa conservation des ruines archéologiques, le dessin d’une méthodologie appliquée
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar2004
AuteursPatricio, T
Departement, vakgroep of afdelingRLICC
Aantal pagina's445
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
GraadProefschrift
Notities

Date of Copyright: 2004

Citation KeyPatricio:2004b
VerantwoordelijkeNVERNIMME