Holocene evolution of relative sea-level and local mean high water spring tides in Belgium- a first assessment

TitelHolocene evolution of relative sea-level and local mean high water spring tides in Belgium- a first assessment
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursDenys, L, Baeteman, C
Titel van het tijdschriftMarine Geology
Volume of jaargang124
Begin en eindpagina's1-19
Datum van het tijdschriftnummer1995
TrefwoordenGeologie, Kustvlakte
Samenvatting

weerlegging transgressiemodel

Notities

Holocene evolution of relative sea-level and local mean high water spring tides in Belgium- a first assessment

Citation KeyDenys:1995aa
VerantwoordelijkeYHOLLEVOET