Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal plain during the first millennium AD

TitelHuman occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal plain during the first millennium AD
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursErvynck, A, Baeteman, C, Demiddele, H, Hollevoet, Y, Pieters, M, Schelvis, J, Tys, D, Van Strydonck, M, Verhaeghe, F
Titel van het tijdschriftProbleme der Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet
Volume of jaargang26
Begin en eindpagina's97-121
Datum van het tijdschriftnummer1999
Trefwoordenarcheobotanie, archeozoölogie, Geologie, Kustvlakte, landschap, natuurwetenschappelijk onderzoek, paleo-ecologisch onderzoek, Romanisatie
Notities

Human occupation because of a regression, or the cause of a transgression? A critical review of the interaction between geological events and human occupation in the Belgian coastal plain during the first millennium AD

Citation KeyErvynck:1999aa
VerantwoordelijkeYHOLLEVOET, MPIETERS, AERVYNCK, JBASTIAENS, EMEYLEMANS, KDEGROOTE