Postglaciale evolutie van de Mombeekvallei op basis van sedementologische en macrologische onderzoekstechnieken

TitelPostglaciale evolutie van de Mombeekvallei op basis van sedementologische en macrologische onderzoekstechnieken
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1981
AuteursDiriken, P
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
Graadproefschrift
Trefwoordenarcheobotanisch onderzoek
Citation KeyDiriken:1981a
VerantwoordelijkeJBASTIAENS