Project waardevolle bodems in Vlaanderen, studie in opdracht van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Afdeling Land en Bodembescherming. Ondergrond. Natuurlijke Rijkdommen (La BOD/STUD 20040102)

TitelProject waardevolle bodems in Vlaanderen, studie in opdracht van Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Afdeling Land en Bodembescherming. Ondergrond. Natuurlijke Rijkdommen (La BOD/STUD 20040102)
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2006
AuteursAmpe, C, Van Kampenhout, K, Wouters, K, Defrijn, S, Bomans, E
Opdrachtgeveruitgevoerd door UGent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Laboratorium voor Bodemkunde, KU Leuven, Departement Landbeheer en -economie. Afdeling Bodem- en waterbeheer en Bodemkundige Dienst van België
Trefwoordenbodemkunde
Citation KeyAmpe:2006b
VerantwoordelijkeJBASTIAENS