Changes following cultivation and reforestation of loess soils in Central Belgium: consequences for future land use

TitelChanges following cultivation and reforestation of loess soils in Central Belgium: consequences for future land use
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2000
AuteursBossuyt, B, Diels, J, Deckers, J
Titel van het tijdschriftThe Land
Volume of jaargang3
Nummer binnen de jaargang3
Begin en eindpagina's151-166
Trefwoordenbodemkunde
Citation KeyBossuyt:2000a
VerantwoordelijkeJBASTIAENS