Plant species migration from contiguous ancient-recent forest ecotones in central Belgium

TitelPlant species migration from contiguous ancient-recent forest ecotones in central Belgium
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1999
AuteursBossuyt, B, Hermy, M, Deckers, J
Titel van het tijdschriftJournal of Ecology
Volume of jaargang87
Begin en eindpagina's628-638
Trefwoordenbodemkunde
Citation KeyBossuyt:1999b
VerantwoordelijkeJBASTIAENS