Historisch en bodemmorfologisch onderzoek van ravijnerosie onder bos. Een gevalstudie in Meerdaalwoud

TitelHistorisch en bodemmorfologisch onderzoek van ravijnerosie onder bos. Een gevalstudie in Meerdaalwoud
PublicatietypeVerhandeling of proefschrift
Publicatiejaar1997
AuteursUmans, L
UniversiteitKatholieke Universiteit Leuven
PlaatsLeuven
GraadLicentiaatsverhandeling
Trefwoordenbodemkunde
Citation KeyUmans:1997a
VerantwoordelijkeJBASTIAENS