Characteristics and controlling factors of old gullies under forest in a temperate humid climate: a case study from the Meerdaal Forest (Central Belgium)

TitelCharacteristics and controlling factors of old gullies under forest in a temperate humid climate: a case study from the Meerdaal Forest (Central Belgium)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2003
AuteursVanwalleghem, T, Van Den Eeckhout, M, Poesen, J, Deckers, J, Nachtergaele, J, Van Oost, K, Slenters, C
Titel van het tijdschriftGeomorphology
Volume of jaargang56
Nummer binnen de jaargang1-2
Begin en eindpagina's15-29
Trefwoordenbodemkunde
Citation KeyVwalleghem:2003a
VerantwoordelijkeJBASTIAENS