Het Bordburehof te Bazel (O.-Vl.): een laat-middeleeuwse site met walgracht en pre-middeleeuwse nederzettingssporen. Een overzicht van de onderzoeksresultaten (1979-81)

TitelHet Bordburehof te Bazel (O.-Vl.): een laat-middeleeuwse site met walgracht en pre-middeleeuwse nederzettingssporen. Een overzicht van de onderzoeksresultaten (1979-81)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1986
AuteursVan Hove, R
Titel van het tijdschriftBijdragen van de Archeologische Dienst Waasland
Volume of jaargang1986
Nummer binnen de jaargangI
Begin en eindpagina's129-179
TrefwoordenGracht, site met walgracht
Samenvatting

Neolithische gracht
12-14B, greppels, walgracht
15-18, greppels, walgracht, bakstenen funderingen

Citation KeyVanHove:1986ab
VerantwoordelijkeMDEWILDE, VAMEELS, CAI SMORTIER