Découvertes Archéologiques à Renaix

TitelDécouvertes Archéologiques à Renaix
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1964
AuteursDeconinck, J
Titel van het tijdschriftAnnalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde
Volume of jaargang13
Begin en eindpagina's126-129
Citation KeyDeconinck:1964a
VerantwoordelijkeCAI LLOMBAERT