Petrology and Provenance of Unworked Stone from the Medieval Fishing Village at Raversijde (mun. of Oostende, prov. of West Flanders)

TitelPetrology and Provenance of Unworked Stone from the Medieval Fishing Village at Raversijde (mun. of Oostende, prov. of West Flanders)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1995
AuteursDe Paepe, P, Pieters, M
Titel van het tijdschriftArcheologie in Vlaanderen IV
Volume of jaargang4
Begin en eindpagina's237-251
Trefwoordenhandelsroute
Samenvatting

Petrologie en herkomst van onbewerkte stenen uit het middeleeuws vissersdorp Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen)
Uit deze gecombineerde archeologisch-petrologische studie kan het bestaan van een laat-middeleeuws, eventueel zelfs een 15de eeuws contact tussen Raversijde en de oostkust van de Britse eilanden worden afgeleid. Dat natuurstenen opduiken in een vissersdorp is te verklaren door een gebruik van dit materiaal als scheepsbalast. Anderzijds kan ook niet worden uitgesloten dat de stenen in een steenarme regio als de Polders als handelswaar werden beschouwd. Een Oostends 16de eeuws document levert hiervan een voorbeeld. Het feit dat dergelijke stenen waarschijnlijk niet las handelswaar werden beschouwd in hun gebied van herkomst, verhoogt hun waarde voor het opsporen en in kaart brengen van vroegere handelsroutes

Citation KeyDepaepe:1995a
VerantwoordelijkeVAMEELS, CAI LLAPON