The late Mesolithic sites of Brecht-Moordenaarsven (Belgium)

TitelThe late Mesolithic sites of Brecht-Moordenaarsven (Belgium)
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar1992
AuteursVermeersch, PM, Lauwers, R, Gendel, P
Titel van het tijdschriftHelinium
Volume of jaargangXXXII
Nummer binnen de jaargang1-2
Begin en eindpagina's3-77
Citation KeyVermeersch:1992a
VerantwoordelijkeCAI KC