Mapping the possible Occurence of Archaeological Finds by Bayesian Inference

TitelMapping the possible Occurence of Archaeological Finds by Bayesian Inference
PublicatietypeTijdschriftartikel
Publicatiejaar2008
AuteursFinke, P, Meylemans, E, Van de Wauw, J
Titel van het tijdschriftJournal of Archaeological Science
Volume of jaargang35
Begin en eindpagina's2786-2796
Citation KeyFinke:2008a
Verantwoordelijkeerwin meylemans